Algemene Voorwaarden Coachveilingen.nl

Hoe Coachveilingen werkt? Dat lees je op onze website onder hoe werkt het. Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites (www.coachveilingen.nl) zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Versie 1 datum: Juni 2018

1. Definities
De termen die in deze voorwaarden worden genoemd, staan hieronder uitgelegd:
veilingsite(s): ons veilingplatform (coachveilingen.nl): de (mobiele) website(s), app(s) en andere platformen van Coachveilingen.nl via welke Coachveilingen, coachsessies en diensten van een aanbieder aan consumenten aanbiedt en levert.
consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
jij of bieder: jij, nadat jij je als consument hebt geregistreerd op de veilingsite en met je gebruikersaccount kunt bieden op een veiling op onze veilingsite(s).
aanbieder: de leverancier van de dienst, de sessie of het arrangement dat (die) Coachveilingen via de veilingsite aanbiedt en levert, daarbij gebruikmakend van de diensten van de aanbieder.
wij: Coachveilingen.nl , onze gegevens:
Coachveilingen.nl
Wetering 9
3295 GR `s-Gravendeel
Bereikbaarheid:
Via de mail:
E-mailadres: info@coachveilingen.nl
KvK-nummer: 64201546
Btw-identificatienummer: NL18117086B01

2. Gebruiksvoorwaarden
2.1. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je een gebruikersaccount aanmaken op onze veilingsite. Vermeld daarbij je correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens.
2.2. We vertrouwen er op dat de gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je gebruikersaccount juist zijn. Als die volgens jou onjuist zijn, dan vragen we je dat te bewijzen.
2.3. Met je inloggegevens kun je inloggen in je gebruikersaccount.
2.4. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je gebruikersaccount en de biedingen die vanaf je gebruikersaccount worden gedaan. Houd deze dus geheim en deel deze niet met anderen. Met een winnend bod vanaf jouw gebruikersaccount wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten en dat betekent dat jij als houder van dat gebruikersaccount verplicht bent om ons de gewonnen veiling te betalen. Dus ook wanneer een ander vanaf jouw gebruikersaccount een veiling heeft gewonnen.
2.5. Je telefoon of tablet met een ander delen terwijl je ingelogd bent op onze veilingsite, bijvoorbeeld via de app, kan ook betekenen dat een ander een veiling wint die jij als houder van het gebruikersaccount verplicht bent te betalen.

3. Transparantie veilingen en privacy beleid
3.1. Ons veilingproces is eerlijk. Het proces is zo transparant mogelijk.
3.2. Bied je mee, dan wordt een deel van jouw e-mail naam getoond bij die veiling. Dat betekent ook dat iedereen kan zien wie meebiedt op een veiling.
3.3. Manipulatie van biedingen of prijzen op onze veilingsites, ander misbruik of fraude, wordt door ons actief opgespoord. Zodra wij misbruik vermoeden of constateren, ondernemen we daarop actie. Zodat jij altijd veilig mee kan blijven doen aan onze veilingen. Vermoed je misbruik door een ander, dan kun je ons dat laten weten via de klantenservice.
Heb je de prijs van een veiling gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, al dan niet door het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen, dan zullen wij je de toegang tot onze veilingsite(s) ontzeggen en je gebruikersaccount blokkeren. De schade als gevolg van misbruik of fraude door jou of vanaf jouw gebruikersaccount zal Coachveilingen op je verhalen, met een minimum van € 750,-.
3.4. We verkopen je persoonsgegevens niet. Je persoonsgegevens blijven bij ons en delen we niet met willekeurige derden zonder jouw toestemming (AVG). Win je een veiling, dan ontvangt de aanbieder van je gewonnen product of dienst je gegevens zodat de overeenkomst met jou kan worden uitgevoerd.
3.5. We gebruiken je emailadres om je te laten weten of je hebt gewonnen. Ook houden we via die weg contact met je en houden we je op de hoogte van de nieuwste en leukste veilingen.
Wil je je gegevens inzien of wijzigen, of geen nieuws meer van ons ontvangen? Dan kun je dat via je gebruikersaccount op ieder moment instellen.
3.6. Voor de beveiliging van je persoonsgegevens hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen.
Heb je vragen over ons privacy beleid? Check dan ons privacy beleid of stuur een bericht naar info@coachveilingen.nl

4. Veilingaanbod
4.1. Win je een veiling dan is de aanbieder de feitelijke leverancier van de sessie, arrangement of dienst. De aanbieder is altijd degene die het door jou gewonnen sessie of dienst zal verzorgen en leveren.
4.2. Wij selecteren onze aanbieders zorgvuldig, maar de aanbieder zorgt voor de uitvoering. Wij zijn voor de correcte nakoming door de aanbieder niet aansprakelijk. We doen er wel alles aan om er voor te zorgen dat de aanbieder zijn verplichtingen naar jou netjes nakomt. Eventuele klachten over een aanbieder horen we dan ook graag. We proberen deze klachten zo goed mogelijk op te lossen en we kunnen daarin opnieuw bemiddelen tussen jou en de aanbieder. Je kunt op ons rekenen, maar je kunt ons daar niet toe verplichten. We zijn niet verplicht om een vergoeding of restitutie aan je te betalen, alleen de aanbieder is daartoe gehouden.
4.3. Ons aanbod op de veilingsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden sessies, arrangementen of diensten. Eventuele vergissingen of fouten in omschrijving van het aanbod en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor Coachveilingen en/of de aanbieder.
4.4. Ons aanbod op de veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van een veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten (zoals administratiekosten) en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. Aanbod met een vaste prijs valt hier ook onder.
4.5. De geldigheidsduur is altijd in overleg met de Aanbieder.
4.6. Prijzen staan niet vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het winnende bod. Na het winnen van een veiling kan een zogenaamde ‘upgrade’ of ‘cross-sell’ worden aangeboden. Je accepteert de upgrade/cross-sell voor het kiezen van een betaalmethode. Op dat moment maakt de upgrade/cross-sell deel uit van de veilingovereenkomst. Een upgrade kan na het kiezen van een betaalmethode niet meer ongedaan gemaakt worden.

5. Annuleren, bedenktermijn niet van toepassing
5.1. Wanneer je het winnende bod hebt uitgebracht en dat bod op de veilingsite wordt aanvaard, kan de in dat kader tot stand gekomen overeenkomst (transactie) NIET geannuleerd of herroepen worden. Dat geldt ook voor aanbod met een vaste prijs. De bedenktermijn van 14 dagen voor een consument om af te zien van de ontstane overeenkomst is niet van toepassing
Aangeboden sessie
a) Er geldt geen herroepingsrecht voor al het veilingaanbod De aanbieder heeft capaciteit gereserveerd. (conform artikel 6:230p sub e BW).

6. Betaling
6.1. Tenzij anders vermeld bij het veilingaanbod, betaal je na het winnen van de veiling aan Coachveilingen voor alle overeenkomsten die via de veilingsite(s) tot stand komen. Dit geldt voor alle Sessies, diensten en arrangementen via de veilingsites. Je betaalt bevrijdend aan Coachveilingen.
6.2. Via jouw gebruikersaccount kan je de gewonnen veiling betalen. We sturen je ook nog een email met daarin de details en mogelijkheden van betalen. Wanneer er kosten voor gebruik van bepaalde betaalmethoden worden gerekend, staan deze bij de betaalmethoden vermeld.
6.3. Je moet een gewonnen veiling binnen vijf (5) dagen betalen, dit is een fatale betalingstermijn.
6.4. Betaal je niet binnen de termijn van vijf (5) dagen, dan ben je van rechtswege in verzuim. Via e-mail zullen we je nogmaals verzoeken om te betalen.
6.5. Wanneer er niet binnen vijf (5) dagen is betaald, kan Coachveilingen automatisch het bedrag van de bieder met een Nederlands bankrekeningnummer incasseren. Je hebt Coachveilingen daartoe bij het aanmaken van je gebruikersaccount gemachtigd. Coachveilingen kan voor deze automatische incasso extra kosten rekenen en zal maximaal één poging doen tot een automatische incasso. Wordt de incasso gestorneerd, dan blijft de betalingsverplichting van jou aan Coachveilingen toch bestaan.
6.6. Blijft betaling uit, dan draagt Coachveilingen de vordering over naar een incassobureau en ben je extra kosten verschuldigd, waaronder administratie- en invorderingskosten van tenminste 15% met een minimum van € 50,-.
6.7. Zo lang je een openstaande betalingsverplichting bij ons hebt, kan je (tijdelijk) niet meer meebieden. Na betaling van de openstaande vorderingen kan je weer meebieden op de veilingsite(s).

7. Na betaling
Sessies
7.1. Na betaling van je gewonnen veiling kan je in je gebruikersaccount een waardebon downloaden of de waardebon wordt opgestuurd. Op de waardebon staat hoe je de sessie of de dienst kan reserveren en boeken. Nadat je hebt geboekt, kun je genieten van wat je hebt gewonnen.
7.2. Neem de bevestiging van je boeking samen met de waardebon mee naar de aanbieder op de datum van de sessie, het arrangement of de dienst.
7.3. Wanneer je e-tickets hebt gewonnen, ontvang je in de mail een betalingsverzoek. Zodra de betaling voldaan is, ontvang je de voucher in je email. Worden de e-tickets op een andere manier verzonden, staat dit bij het aanbod vermeldt.

8. Wijzigingen in reserveringen
8.1. Wijzigingen in reserveringen/afspraken in de data, gaan altijd in goed overleg met de aanbieder. Coachveilingen.nl staat hier altijd buiten.
8.2. Coachveilingen kan niet worden aangesproken op eventueel overige of aanvullende overeenkomsten tussen jou en aanbieder die zonder onze bemiddeling tot stand komen, zoals eventuele extra behandelingen.

9. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website
9.1. Wij hanteren enkele spelregels. Houd je je hier niet aan, kunnen wij je onmiddellijk een waarschuwing sturen, het veilingproces beëindigen, dan wel de toegang tot onze veilingsite(s) ontzeggen, wanneer je:
a) je niet houdt aan de door ons gestelde veilingregels en voorwaarden;
b) het onmogelijk maakt je gegevens bij registratie van je gebruikersaccount te controleren. Het is voor ons onmogelijk om alle gegevens van consumenten die zich op onze veilingsite aanmelden te controleren. Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor de juistheid en volledigheid van jouw gegevens te zorgen en je bent dan ook aansprakelijk voor schade die wij lijden en kosten die worden gemaakt als gevolg van aan jou toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens.
c) meerdere keren te laat of niet hebt betaald en dus in verzuim bent geweest ten aanzien van betalingen aan ons.
d) onrechtmatig het imago van ons of onze veilingsite(s) en diensten schendt.
e) een aanstootgevende, in strijd met de wet, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden.
f) onder onjuiste naam een gebruikersaccount hebt aangemaakt of gewijzigd.
g) medewerkers van Coachveilingen hebt bedreigd en/of beledigd.

10. Klachten
10.1. Wij doen ons best het bieden zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken. Heb je toch een klacht over onze diensten, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag.
10.2. Wij vinden de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden diensten, arrangementen en sessies erg belangrijk. Heb je toch een klacht over de inhoud van een dienst, arrangement of een sessie? Wij adviseren je eerst contact op te nemen met de aanbieder, deze zal proberen om met jou tot een oplossing te komen. Kom je met de aanbieder niet tot een oplossing? Als tussenpersoon helpen wij je graag verder.
10.3. Wij zullen je klacht binnen 14 dagen proberen op te lossen. Wanneer het ons niet lukt binnen deze termijn, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.
10.4. Ook is het mogelijk om je klacht in te dienen bij de Europese geschillencommissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Share This